Erhverv

Analyse er med til at sikre rette hjælp til erhvervslivet

Randers Kommune har taget aktivt del i projektet “Lokal Erhvervsfremme under coronakrisen”, som giver et bedre overblik over coronakrisens konsekvenser for det lokale erhvervsliv.

Udviklingsudvalget besluttede tidligere på året at kommunen skulle deltage i projektet “Lokal Erhvervsfremme under coronakrisen” for at hjælpe de lokale virksomheder bedst muligt gennem krisen.

Med beslutningen har Randers Kommune fået adgang til analyser af coronakrisens påvirkning af det lokale erhvervsliv, dets brancher og beskæftigelse. Derudover har kommunen modtaget en række specifikke anbefalinger skræddersyet til den aktuelle situation på erhvervsområdet.

Lokal workshop om indsatser
Det fælleskommunale projekt er blevet til i samarbejde med konsulentvirksomheden IRIS Group og er forløbet over en 3-måneders periode i 1. halvår 2020, hvor analyser og idékatalog er udarbejdet. Undervejs er der også afholdt en lokal workshop med fokus på konkrete indsatser for Randers Kommune og fælles digitale workshops mellem alle kommuner i projektet med deltagelse af eksperter.

Der er leveret aktuelle data om erhvervslivet i Randers 3-4 gange i perioden. Analysens resultater giver et mere klart billede af, hvordan netop Randers Kommunes erhvervsliv kan komme bedst igennem krisen.

Randers Kommunes deltagelse i projektet blev finansieret af midler fra Erhvervsudviklingspuljen for 2020.

Kommentarer