Coronanyt

Aktiviteter på plejehjem fortsat på standby

Marie Louise Nyborg sidder hver dag med ledelsen af corona-håndteringen for aktiviteter på plejehjem i Randers Kommune. Opgaven fylder meget, og der er mange hensyn at tage for både plejehjemsbeboere og ældre i eget hjem.

Mange ældre borgere i eget hjem håber på gode nyheder om opstart af deres vante aktiviteter som banko, gymnastik og søndagscafé på de lokale plejehjem. De ringer ofte og spørger, men meldingen fra personalet er fortsat den samme; de fleste aktiviteter er stadig på standby på grund af corona.

Personalet på plejehjemmene i Randers Kommune bruger for tiden en del ressourcer på at besvare telefonopkald fra borgere i eget hjem. Borgerne er spændte på starttidspunkt for aktiviteter, som de savner i hverdagen.

Retningslinjerne er dog fortsat stramme omkring aktiviteter på plejehjemmene for at beskytte plejehjemsbeboerne, der er særligt udsatte.

– Det er rigtig dejligt, at vores aktiviteter er i høj kurs hos vores ældre borgere, og vi savner også at have dem på besøg, for det giver et dejligt liv på centrene – fortæller Marie Louise Nyborg, leder for vedligeholdende træning og frivillighed, og fortsætter:

– Personalet fortæller, at borgerne er meget forstående for, at vi fortsat skal passe på hinanden. Men de bliver selvfølgelig skuffet, når vi må fortælle at deres aktiviteter stadig er sat på standby på grund af coronakrisen.

Ønske om færre telefonopkald
Marie Louise Nyborg sidder hver dag med ledelsen af corona-håndteringen for aktiviteter på plejehjem i Randers Kommune. Opgaven fylder meget, og der er mange hensyn at tage. Hun kan godt forstå, at det er svært for de ældre at se logikken i, at man må komme i idrætshallen og på café, men at man ikke må komme til banko på plejehjemmet, som man plejer.

– Plejehjemsbeboerne er udsatte for at blive højrisikopatienter ved smitte med Covid-19. Hver gang, der går en medarbejder, en frivillig, en pårørende eller en deltager ind ad døren på vores plejehjem, så bringer vi samfundets allersvageste i risiko for smitte, da der stadig er smitte i området – siger hun.

– Kommer Covid-19 først ind til vores beboere, så bliver det rigtig svært og med voldsomme konsekvenser. Vores første prioritet er at beskytte plejehjemsbeboerne. Jeg må derfor henvise til, at de ældre fra eget hjem ikke ringer til personalet på plejehjemmene angående aktiviteter. Vi skal nok give information i dagspressen og på vores hjemmeside, så snart det er sikkert at starte op igen – afslutter Marie Louise Nyborg.

Kommentarer