Debat og politik

Aastrup: Randers Sundhedscenter er skoleeksempel på Venstres visioner i sundhedsreformen

Det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) og formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget i Randers, Louise Høeg (V), var i dag på besøg på Randers Sundhedscenter for at høre og se, hvordan det sundheds-tværfaglige samarbejde mellem kommune, region og praktiserende læger fungerer i Randers.

De to politikere blev modtaget af Anne Lise Buus Nielsen, som er leder af Sundhedsplejen i Randers Kommune. Hun indledte med at fortælle om nogle af de særlige samarbejder, som Randers Sundhedscenter har med Regionshospitalet i Randers, blandt andet på fødsels- og småbørnsområdet.

Netop fokus på børneområdet og fødselsområdet havde allerede forinden mødet politikernes interesse.

– Som far til to børn ved jeg, hvor vigtigt det er med tryghed i forbindelse med fødslen. Og med mulighed for et videre forløb de første år, som Randers Sundhedscenter nu kan tilbyde, er det jo kun med til at skabe yderligere tryghed for den nybagte familie.

De fede børn

Sundhedscenteret har også erfaringer fra et succesfuldt projekt, som løb fra 2014 til 2017, i samarbejde med hospitalet. Her var formålet at hjælpe overvægtige børn til at tabe sig, og erfaringerne er ført videre i sundhedscenteret, hvor der nu arbejdes målrettet med at komme i tidlig dialog med forældre til børn med overvægt.

– Jo tidligere vi får hjulpet barnet jo bedre, siger Anne Lise Buus Nielsen, som nøgternt påpeger, at en indsats i treårs alderen er bedre end når barnet er tretten.

Sundhedsplejerske Birgitte Gæmelke viser her Louise Høeg og Michael Aastrup Jensen nogle af vægttabs-resultaterne, som er opnået for børn og unge i forløb på Randers Sundhedscenter.

I Randers Sundhedscenter arbejder man med den såkaldte Holbæk-model, hvor børnene følger stringente retningslinjer og desuden bliver undervist i at håndtere overvægtsproblemerne.

Indsatsen mod overvægt er blot ét af mange eksempler, hvor samarbejde mellem forskellige sundhedsinstanser giver resultater. Et af de unikke fordele ved Randers Sundhedscenter er, at man netop samler regionale, kommunale og private sundhedsaktørers tilbud under samme tag.

De gode resultater glædede synligt Christiansborg-politikeren, der bor i Assentoft.

– Vi har i Venstre bebudet en gennemgribende reform af sundhedsvæsnet, som skal gøre behandlingen mere lokal og vi skal mindske antallet af led mellem patienten og den rette behandling, siger Michael Aastrup Jensen.

Randers et skoleeksempel

Michael Aastrup pegede på, at Randers Sundhedscenter allerede inden reformen er trådt i kraft, er rigtig godt med og er på mange måder modellen for, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud i Danmark.

Her er Michael Aastrup Jensen og Anne Lise Buus Nielsen i sundhedscentrets fordelingsgang, hvor også private klinikker og aktører har til huse.

– Vi kæmper for, at fremtidens sundhedsvæsen i langt højere grad bliver lokalt forankret med en enkelt indgang, så man ikke skal forholde sig til flere forskellige myndigheder, der sender ens sag rundt i systemet. Det er hele grundlaget for vores vision til en ny sundhedsreform, siger Michael Aastrup Jensen.

– Vi har desværre set alt for mange tilfælde, hvor børn og deres forældre er blevet kastebold mellem kommune, region og speciallæger. Det er frustrerende at opleve og betyder at mange risikerer ikke at få den rette behandling eller det de har krav på. Det kan vi ikke være bekendt overfor de børnefamilier, der står i en meget udsat situation.

Formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, Louise Høeg, er ligeledes enig i at sundhedshuset gør det rigtig godt:

– Sundhedscenteret i Randers er et af de bedste, vi har i landet, og det kan vi være rigtig stolte af. Forebyggelsesområdet betyder meget for os, særligt i forhold til børn, da det er med til at forbedre vilkårene for den kommende generation, udtaler Louise Høeg.

– Vi har i år sat et projekt i gang, som hedder “Randers i Bevægelse”, hvor vi ønsker at aktivere så mange som muligt. Bevægelse, sund kost og læren om sundhed står meget højt på dagsordenen i både byrådet og sundheds- idræts- og kulturudvalget, fortæller Louise Høeg.

Kommentarer