Debat og politik

STOP Verdo’s salg af Randers El-net lyder det fra flere byrådsmedlemmer

På mandag skal Randers Byråd beslutte, om kommunen skal acceptere Verdos ønske om at sælge Randers El-net til energiselskabet Eniig i Silkeborg. Flere byrådpolitikere opfordrer nu borgmesteren til at tage sagen af dagsordenen på grund af det, de kalder kaos-agtige tilstande i flere Verdo koncernens selskaber.

Randers Kommune har forkøbsret til aktierne i Randers El-net A/S, men i vedtægterne for Verdo S/I fremgår det samtidigt, at aktierne i Verdo Randers El-net A/S og de af selskabet udøvede aktiviteter ikke kan overdrages uden samtykke fra Randers Kommune.

Dermed behøver byrådet ikke benytte sig af forkøbsretten, for at forhindre salget, men kan blot beslutte, at Verdo ikke må sælge.

Hele byrådet er indkaldt til et to-timers temamøde om Verdo salget, som afholdes mandag umiddelbart inden byrådsmødet. Her er det planen at repræsentanter fra Verdo kan begrunde og belyse salget af Randers El-net A/S og at politikere kan stille spørgsmål.

Flere byrådspolitikere har de seneste dage bedt om at mødet bliver et åbent møde, hvor partiernes bagland samt pressen får adgang. Samtidig har flere ønsket at få juridiske og regnskabskyndige bisiddere med til mødet. begge dele er blevet afvist af borgmester Torben Hansen.

Torsdag kom der nye oplysninger frem om, at Verdo har varslet store prisstigninger pr. 1. august til sine omkring 55.000 elkunder. I Randers stiger den såkaldte nettarif med 38 pct. forhøjelse – i Hillerød, som Verdo også ejer og vil sælge fra – stiger nettariffen med 97 pct.

I et skriftligt svar om de kommende prisstigninger meddelte Torben Hansen torsdag til JP:

– Det er en ny oplysning, og den vil vi undersøge nærmere.

Mogens Nyholm fra Radikale Venstre i Randers mener, at hans byrådskolleger står over for at skulle træffe beslutning på et amatøragtigt og komplet u-oplyst grundlag.

– Randers Kommune har hyret et professionelt konsulentfirma Horten, der konstaterer mange fejl og mangler i Verdos sagsfremlæggelse. Det gælder lige fra benyttede prismodeller til forskellige vilkår for handelen. Som Horten konstaterer, så mangler der i den grad dokumentation i Verdos sagsakter.

Mogens Nyholm vil ikke sætte tid på, hvornår byrådet kan træffe en beslutning.

– Med det forhold, at der hele tiden dukker nye ting frem, bør vi udsætte beslutningen på ubestemt tid, siger den radikale politiker.

Også byrådsmedlem Daniel Madié fra Konservative Folkeparti i Randers er kritisk.

– Enhver kan se, at Verdo koncernen aktuelt er i økonomisk og ledelsesmæssigt modvind, og ting er ikke som de bør være. Vi opfordrer borgmesteren til at udvise lederskab: Tag Verdo sagen om frasalg af koncernens el-net af mandagens dagsorden.

Fra Enhedslisten lyder samme appel:

– I Enhedslisten er vi stærkt utilfredse med, at temamødet 29. april om Verdo-sagen tilsyneladende forsøges afgrænset til byrådsmedlemmerne. Sagen har stor offentlig almen interesse og i Enhedslisten ønsker vi et åbent temamøde med mulig deltagelse af repræsentanter for byrådsmedlemmernes bagland og mulighed for deltagelse af pressen.

Tidligere er det også kommet frem at både Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten ønsker salgte standset.

Det er lørdag ikke lykkedes at få en kommentar fra borgmester Torben Hansen.

Kommentarer