Debat og politik

Livsvigtig indsats for anbragte børn

Læserbrev af Flemming Østergaard, næstformand for Kristendemokraterne i Randers, Pilevænget 14, Fårup.

I gør et livsvigtig indsats for anbragte børn. Tak for det.

I Kristendemokraterne (KD) støtter vi op om de mange plejefamilier, der hver dag gør en livsvigtig indsats overfor ”deres” plejebørn. Det er en fantastisk indsats, I gør for sårbare børn og unge, hvor I er med til at skabe tryghed og stabilitet for børn/unge.

Den indsats, som I påtager jer, er uvurderlig med jeres omsorg 24/7, hvor I har åbnet jeres hjem for disse børn og unge og stor tak for det.

I er med til at give disse børn og unge en helt ny begyndelse til glæde for det enkelte barn/unge, som er afgørende for resten af deres liv. I er med til at skabe forudsætningerne for, at børn og unge kan få et godt liv – på trods – på grund af jeres indsats. Tak for det.

I påtager jer en kæmpe stor og ansvarsfuld vigtig opgave for sårbare børn og unge i kommunen, og det kan I ikke påskønnes nok, for hvad er alternativet? Efter vores opfattelse er en anbringelse i et hjem, at foretrække, fordi det er så ”hjemligt” som muligt.

I KD har vi forståelse for plejefamiliernes bekymring og frustration over kommunens ønske om overgang til en honoreringsmodel, og vi vil derfor opfordre kommunen til, at fare med lempe og være meget bevidst om, at plejefamilierne er en utrolig vigtig ressource for kommunen på
området med anbringelse af børn og unge.

I KD vil vi opfordre til, at honoreringsmodellen primært kun indføres for nye plejefamilier og lade eksisterende plejefamilier udløbe den tid, der er
behov for så længe barnet/den unge er i pleje. Dette fordi det er enormt vigtigt ikke (også) at skabe utryghed og usikkerhed for de anbragte børn/unge.

Kommentarer