Assentoft

4,4 millioner kroner til projekt om elevers læring og trivsel

Et projekt på skolerne i Randers har netop fået tildelt 4,4 mio. kroner af fond. Arkivfoto

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har netop doneret 4,4 mio. kroner til at fortsætte projekt “Professionelle Læringsfællesskaber” på folkeskolerne i Randers Kommune. Projektet handler om at styrke elevernes læring og trivsel ved at udvikle lærernes kompetencer og styrke fællesskaber om læring i skolerne.

Alle børn skal blive så dygtige som muligt. Det er målet for den folkeskolereform, der blev indført i 2014. En af de stærke metoder til at sikre det, har vist sig at være såkaldte professionelle læringsfællesskaber, hvor pædagoger og lærere i fællesskab sætter ind for at styrke børnenes læring og trivsel.

I 2014 gav A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal over 11 mio. kroner til et projekt, der skulle styrke de professionelle læringsfællesskaber på folkeskoler i Randers og Aarhus. Det blev dermed muligt at gennemføre større kompetenceudviklings-forløb af lærere, pædagoger og ledelse, VIA University College bidrog med forskning og KORA stod for løbende evaluering. Nu har samme fond doneret yderligere 4,4 mio. kroner til at fortsætte projektet i Randers Kommune i samarbejde med VIA University College.

– Det er en rigtig god nyhed både på skolerne og her i skoleforvaltningen. Det betyder, at vi kan komme endnu længere i forhold til, at det enkelte barn trives og lærer mest muligt, siger skolechef Henrik Johansen, Randers Kommune.

Evalueringen af de første tre års projekt viser blandt andet, at der er klare effekter af, at lærere og pædagoger arbejder tæt sammen om de enkelte klasser og elever, og det viser også, at når lærerne arbejder sammen i fællesskaber, så er de langt bedre til at implementere den nye folkeskolereform, end hvis de arbejder hver for sig.

– At et barn trives er forudsætningen for, at det kan lære så meget som muligt. Vi har i tre år arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber på skolerne med midler fra den første donation. Det har medført kompetenceudvikling og udvikling af nye praksis’er, som gavner børnene. Vi har også en klar strategi for at arbejde med fravær, trivsel og faglighed. De nye midler skal bruges til at styrke, at vi på alle skoler har en klar og fælles praksis, ligesom vi skal styrke teamsamarbejde på skolerne og tage afsæt i, hvad vi indsamler af data om det enkelte barns trivsel og læring. Vi skal bruge midlerne i det nye projekt til netop at sikre systematik og forankring af en ny tilgang, siger Henrik Johansen.

Donationen kommer 9.258 elever fordelt på 19 folkeskoler og 3 specialskoler i Randers til gode.

Fortsættelsen af projektet Professionelle Læringsfællesskaber løber fra slutningen af 2017 til juni 2020, og vil løbende blive evalueret undervejs.

Kommentarer