Navnenyt

3 x 25 års jubilæum på Tradium Handelsgymnasiet

Jubilarerne fra venstre mod højre, Annette Jensen, Bodil Vestergaard og Ellen Lange.

Den 8. august har Annette Jensen, Bodil Vestergaard og Ellen Lange 25-års jubilæum på Tradium Handelsgymnasiet.

Indstillet til Politikens Undervisningspris
Handelsoverlærer Annette Jensen kan 8. august fejre 25 års jubilæum på Tradium Handelsgymnasiet. Annette Jensen er uddannet fra Handelshøjskolen i Århus som EA (erhvervssproglig afgangseksamen) i tysk og fransk og har siden 1994 undervist på Handelsgymnasiet. Forud for sin ansættelse tog Annette endvidere merkonom i markedsføring og personaleadministration og var ansat i det private erhvervsliv med mange udenlandske kontakter, en god forudsætning for undervisning i sprog på A-niveau på Handelsgymnasiet. Annette Jensens undervisning er præget af særdeles høj faglig og pædagogisk kvalitet, og hun har igennem årene lært sine elever, hvordan man kan arbejde systematisk med læring i sprogfag, og at det hele ikke kommer af sig selv. Når grundarbejdet er gjort, kommer passionen for faget, hvilket ofte har givet sig udslag i særdeles flotte eksamensresultater for Annettes elever. Ofte siger eleverne, at det var Annettes fortjeneste, at det gik så godt, for vi har terpet, har vi! Og eleverne har da også indstillet Annette til Politikens Undervisningspris. Annette Jensen har desuden ydet en stor indsats som faggruppeleder for fagkolleger i faget tysk og er også en meget kompetent og dybt respekteret fagvejleder for kolleger, der er i uddannelsesstilling i Pædagogikum på Handelsgymnasiet i tysk og fransk. Kolleger ved, at de er i sikre hænder fagligt og pædagogisk hos Annette. At Annette Jensen er en meget afholdt underviser og kollega skyldes i lige så høj grad, at hun er initiativrig med gode samarbejdsevner både internt og eksternt, herunder med Handelsgymnasiets samarbejdspartner i Sydtyskland, hvor Annette hvert år ledsager international klasse i 2.g på udveksling og organiserer genbesøg effektivt og med stort overblik.

Kultur på tværs
Bodil Vestergaard er uddannet Cand.mag. fra Aarhus Universitet og har siden 1994 undervist på Handelsgymnasiet i fagene engelsk, historie og kulturforståelse med løbende efteruddannelse undervejs – også med en del fag uden for studieprogrammet på Aarhus Universitet. Bodil Vestergaard er en særdeles fagligt dygtig og kompetent underviser, der aldrig springer over, hvor gærdet er lavest, og som ikke er bange for at sætte sig selv i spil, hverken i undervisningen eller i opbygning af relationer med eleverne, som stille og roligt finder ud af, at de med Bodil har en underviser, der i sin formidling af faget i høj grad formår at ”flytte dem” i det faglige samspil. Bodil Vestergaard er meget vidende inden for sine fag, og det er derfor ikke så underligt, at rigtig mange 3.g-elever søger Bodil som vejleder i de store flerfaglige eksamensforløb på handelsgymnasiet. Bodil Vestergaards faglighed spænder bredt, hvilket også kommer mange forskellige elevgrupper på Handelsgymnasiet til gode, herunder økonomiklasser, internationale klasser og engelsksprogede klasser på Global Studies, hvor Bodil bl.a. underviser i kulturforståelse på engelsk – et vigtigt fag i forståelsen af det globale samfund og ikke mindst som forberedelse til Kinarejser for Global Studies, hvor konkret kulturforståelse er en nødvendighed for at kunne begå sig og indgå i konstruktive relationer på tværs af meget forskellige kontinenter. At Bodil Vestergaard er en meget afholdt underviser og kollega skyldes i lige så høj grad, at hun interesserer sig for sine elever og deres velbefindende, og at Bodil er en god samarbejdspartner og sej kollega, som man absolut kan regne med!

Bid og humor
Ellen Lange er uddannet Cand.mag. i Historie og Dansk fra Københavns Universitet, med efterfølgende suppleringsuddannelse i Retorik, kommunikation og formidling fra Aarhus Universitet. Ellen Lange har siden 1994 undervist på Handelsgymnasiet, først Grenå HHX og heldigvis for Tradium – siden 1. februar 2014 på Tradium Handelsgymnasiet i fagene Dansk, Historie og Retorik. Ellen Lange er en meget engageret underviser i alle sine fag, og Ellens undervisning er præget af høj respekt for elevernes forskellige baggrunde, og er samtidig kendetegnet ved variation, trygge rammer og klare krav. Ellen viser vejen for sine elever, med det meget præcise mål at tilgodese, at elever lærer på forskellige måder, og at elever uanset baggrund skal gives muligheden for at lære og at udvikle sig, både fagligt og personligt. Ellen Lange har en udpræget forståelse for gymnasieelevers søgen efter identitet og ståsted, og det er derfor ikke så underligt, at Ellen har været en god støtte som kontaktlærer og mentor for mange elever, og at hun er en naturlig og meget ønsket deltager på elevernes studierejser og ekskursioner. At Ellen Lange er en meget afholdt underviser og kollega skyldes i lige så høj grad, at hun med både ”bid” og humor engagerer sig i det faglige fællesskab med videndeling og erfaringsudveksling. Ellen har i høj grad været med til at fremme en fællesskabsfølelse, som rækker ud over det arbejdsmæssige i et højtuddannet og meget forskelligartet lærerkollegium.

Kommentarer